• bio
    View Full Post

    Warner släpper alla biofilmer på HBO Max 2021

    Bios framtid är fortsatt osäker och aktierna stärks inte direkt. Ingen vet när, eller om, biograferna kan köra som vanligt igen (även om några är öppna fortfarande, med minimalt deltagarantal här och där) och hela biorepertoaren som flyttats till 2021...

    0